Profil společnosti

CZG - Česká zbrojovka Group SE je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců ručních palných zbraní a taktického vybavení pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití prodávaného pod značkami Česká zbrojovka, CZ-USA, Dan Wesson, Zbrojovka Brno a 4M Systems.

Společnost sídlí v České republice a vlastní výrobní závody v ČR i v USA.

Historie

  • Společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) byla založena v roce 2017, nicméně její historie sahá až do roku 1936, kdy byla v Uherském Brodě postavena továrna na střelné zbraně Česká zbrojovka. Továrna byla zřízena Československou republikou se strategickým cílem posunout výrobu střelných zbraní dále od ohrožených německých hranic před 2. světovou válkou a byla tak původně pobočkou České zbrojovky sídlící v Praze. Jednalo se o jeden z největších a nejmodernějších zbrojních podniků v Evropě.
  • Výroba celé řady střelných zbraní se po druhé světové válce začala postupně rozvíjet, což vedlo k upevnění pozice produktů České zbrojovky v hlavních segmentech trhu se střelnými zbraněmi.
  • V roce 1997 byla ve Spojených státech za účelem prodeje a servisu střelných zbraní založena firma CZ-USA, dceřiná společnost České zbrojovky. V roce 2004 byla Českou zbrojovkou odkoupena divize střelných zbraní Zbrojovky Brno a v roce 2005 pak prostřednictvím CZ-USA společnost Dan Wesson.
  • V současné době CZG - Česká zbrojovka Group SE zaměstnává přibližně 1 600 lidí v České republice, Spojených státech a Německu. Skupina je plně ve vlastnictví holdingu Česká zbrojovka Partners SE.


Statutární orgány

Představenstvo

Lubomír Kovařík

Předseda představenstva

Lubomír Kovařík

Lubomír Kovařík vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu a absolvoval program MBA na Sheffield University. V armádě začínal jako pilot a postupně dosáhl v letectvu hodnosti poručíka. Jeho vojenská kariéra skončila v polovině 90. let, kdy roku 1995 zahájil kariéru civilní jako manažer ve společnosti Aulis. Rok nato nastoupil do společnosti Škoda Praha jako výrobní ředitel, kde se postupně vypracoval na pozici generálního ředitele. Později pracoval pro společnosti Eltodo EG a Mavel. V letech 2006-2017 pak působil jako generální ředitel České zbrojovky, a.s., a od roku 2018 je prezidentem a předsedou představenstva holdingu Česká zbrojovka Partners SE.

Jan Drahota

Místopředseda představenstva

Jan Drahota

Jan Drahota studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a absolvoval program Executive MBA na University of Chicago. Před příchodem do společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE pracoval téměř 12 let v oblasti investičního bankovnictví a finančních trhů pro Société Générale Group, naposledy v Paříži na pozici Managing Director, Head of Central and Eastern Europe. V letech 2014 a 2015 pak působil jako poradce náměstka ministra financí zodpovědného za finanční trhy. Jan Drahota má bohaté zkušenosti s působením ve statutárních orgánech společností a v současné době působí mimo jiné i jako zástupce Ministerstva financí ČR v dozorčí radě ČEPS. Ve skupině Česká zbrojovka je Jan Drahota zodpovědný za oblast financí, M&A a realizaci strategického rozvoje.

Alice Poluchová

Místopředsedkyně představenstva

Alice Poluchová

Alice Poluchová získala magisterský titul z oboru Management na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Ke skupině se připojila v roce 1995 jako manažerka exportu v České republice. Do Spojených států se přesunula v roce 1998 a stala se viceprezidentkou a finanční manažerkou nově založené společnosti CZ-USA. V roce 2004 byla jmenována do funkce její prezidentky a CEO. Alice Poluchová byla klíčovou osobností v růstu CZ-USA, kterou pomohla přetvořit ve významného hráče na trhu s malými zbraněmi. Založila silný tým, který neustále zvyšuje pozici a uznání skupiny ve Spojených státech.

Ladislav Britaňák

Člen představenstva

Ladislav Britaňák

Ladislav Britaňák vystudoval Vysokou školu dopravy a spojov v Žilině na Slovensku a absolvoval MBA program na Nottingham Trent University v Anglii. Svoji kariéru zahájil jako ředitel logistiky v JOKO Kunovice a později pracoval na pozici správního ředitele v ND Logistics CZ skupiny Norbert Dentressangle ve Francii. Ladislav Britaňák se připojil k České zbrojovce v roce 2004 jako ředitel nákupu a v letech 2007 až 2017 pak byl jejím obchodním ředitelem. Mezi lety 2005 a 2017 také působil jako místopředseda představenstva společnosti. Od roku 2018 je pak generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Česká zbrojovka, a. s.

Andrej Chrzanowski

Člen představenstva

Andrej Chrzanowski

Andrej Chrzanowski absolvoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze roku 2002. Mezi lety 2002 a 2006 působil na technických a manažerských pozicích ve Vývojovém a výzkumném centru Ingersoll Rand v České republice. V letech 2006 až 2013 byl technickým šéfem tuzemské společnosti Wikov. Mezi roky 2013 až 2015 pak zastával funkci technického ředitele České zbrojovky. Během let 2016 až 2019 působil jako CEO centra CARDAM. Od roku 2019 je členem dozorčí rady společnosti Česká zbrojovka Partners SE a členem Akademické rady Akademie věd ČR. Andrej Chrzanowski je primárně zodpovědný za technické funkce, výzkum a vývoj napříč skupinou.

David Aguilar

Člen představenstva

David Aguilar

David Aguilar sloužil pětatřicet let u Úřadu celní a hraniční ochrany a Pohraniční stráže USA, kde během své služby získal cenné zkušenosti a znalosti v oblasti vymáhání práva a administrativy, vnitrostátní a mezinárodní kontroly, strategie, taktiky i rozvoje. Posledního tři a půl roku působil jako nejvyšší důstojník na Úřadu celní a hraniční ochrany, největší americké federální organizaci činné v trestním řízení. Dne 31. března 2013 ukončil svoji kariéru v amerických vládních službách Pan Aquilar je nezávislým a nevýkonným členem představenstva.

Jana Růžičková

Členka představenstva

Jana Růžičková

Jana Růžičková má přes 15 let zkušeností na manažerských a výkonných pozicích. Od roku 2015 je členkou dozorčí rady České zbrojovky a od roku 2017 pak také členkou jejího výboru pro audit. Současně je od roku 2015 jedinou členkou představenstva v EHC-4M a od listopadu 2019 rovněž 4M Systems. Jana Růžičková také působí ve správní radě Minezitu (od roku 2013) a dozorčí radě CZ Agro Servis (od 2014). Od roku 2014 je statutární ředitelkou v M&H Management. Jana Růžičková je zároveň tajemnicí a členkou představenstva skupiny.


Dozorčí rada

René Holeček

Předseda dozorčí rady

René Holeček absolvoval na Katedře ekonomiky a managementu v metalurgii Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. V roce 1990 zahájil svoji kariéru v bankovnictví a působil na vedoucích pozicích v Komerční bance a Pragobance. V roce 1994 pan Holeček začal soukromě podnikat a investovat v oblasti průmyslu. Podílel se na významné privatizaci Třineckých železáren a následně v průmyslovém odvětví dosáhl vynikajících výsledků. Spolu s tehdejším obchodním partnerem koupil společnost Česká zbrojovka, která byla na pokraji bankrotu, a podařilo se mu ji opět navrátit mezi přední výrobce ručních zbraní. Od roku 2014 je hlavním majoritním vlastníkem společnosti.

Věslava Piegzová

Členka dozorčí rady

Věslava Piegzová vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Během své dlouholeté kariéry zastávala účetní, reportingové a vedoucí pozice v Třineckých železárnách. Působila také na manažerských pozicích ve společnosti Vesuvius ČR a společnosti České loděnice. V březnu 2013 se připojila k České zbrojovce, a. s. jako finanční ředitelka a později se stala místopředsedkyní představenstva, kterou byla do července 2019. V srpnu 2019 se pak přesunula do holdingu CZG - Česká zbrojovka Group SE.

Vladimír Dlouhý

Člen dozorčí rady

Vladimír Dlouhý vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1992 až 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR, mezi lety 1997 až 2010 byl poradcem ABB Group. V letech 2009 až 2012 byl členem evropské poradní skupiny pro výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu. Momentálně pracuje jako mezinárodní poradce pro střední a východní Evropu investiční banky Goldman Sachs. V současné době je členem Trilaterální komise, přičemž po určitou dobu působil i jako místopředseda její evropské skupiny.

Společenská odpovědnost firmy

V uplynulých letech společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE (CZG) podpořila přes 60 projektů charitativních a neziskových organizací, sportovních klubů i institucí pro obranu, bezpečnost a zdravotnictví, školství a kulturu, a to na regionální i celostátní úrovni.

Mezi klíčové projekty podporované společností CZG patří: Nadační fond dětské onkologie KRTEK pro Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno; kampaň 450 ml NADĚJE věnující se náboru nových dobrovolných dárců krve; projekt Pocta hrdinům hokejového klubu Sparta Praha na počest členů Integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, kteří při výkonu služby přišli o život; Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech; nebo česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie ve Zlíně.

V roce 2019 darovala Česká zbrojovka výtěžek z aukce speciální edice pistole CZ-75 Republika k 100. výročí vzniku československého státu Vojenskému fondu solidarity Armády ČR a Nadaci policistů a hasičů.